Psykoterapeut-uddannelse i Århus

– et 4-årigt forløb ud fra et spirituelt livsperspektiv – Holdstart august 2018. Næste holdstart forventes januar 2021.

Datoer efterår 2019: 16-18/8, 11-13/10, 29/11-1/12.

Uddannelsen søger at forene styrken i det helende, psykoterapeutiske arbejde gennem terapeutisk kommunikation med dybden i selvudviklingsarbejdet. Vi arbejder bl.a. med:

 • terapeutisk kommunikation og træning
 • meditation og energiøvelser
 • udviklingspsykologi – fra fødsel til død
 • menneskets essentielle kvaliteter
 • drømmetydning
 • kropsterapi
 • enneagrammet

Tilsammen giver det en moderne tilgang til terapi, hvor den enkelte deltagers egen udviklingsproces bliver det bærende redskab for det senere terapeutiske arbejde.

Karakteristisk for denne uddannelse

Uddannelsen betoner egen indre erfaring højere end teoretisk forståelse. Det gør den, fordi terapeutens egen erfaring i praksis bliver det egentlige grundlag for at udøve empatisk, jordforbundet og virkelighedsnær terapi.

De enkelte uddannelsesmoduler vægter:

 • udvikling af terapeutiske færdigheder og kvaliteter
 • formidling og erfaring af relevante temaområder i forhold til arbejdet som psykoterapeut
 • selvudviklingsarbejde, som styrker deltagerens kontakt til sig selv, bl.a. gennem meditation og brug af energiøvelser.

Deltagerens kontakt til sig selv bliver yderligere gennemarbejdet i egenterapien, der både er selvudviklende for deltageren og samtidig fungerer som et eksempel på udøvet terapi.

Ud over uddannelsesmoduler og egenterapi er deltagelse i en studiegruppe og i en selvudviklingsgruppe en del af uddannelsen. Det er vores erfaring, at den kombination sikrer, at den enkeltes egen udviklingsproces fremstår fordybet efter et gennemført uddannelsesforløb.

Uddannelsen kort:

 • 5 årlige moduler a 3 dage samt ét afsluttende modul på 5 dage hvert år.
 • Deltagelse i studiegruppe mellem modulerne, 2-3 mødegange a 3 timer ml. hvert modul.
 • En månedlig egenterapi igennem alle 4 år.
 • Deltagelse i sideløbende selvudviklingsgruppe med 2 moduler a 3 dage og 2 moduler a fire dage hvert år.
 • Afsluttende evaluering af en skriftlig rapport hvert år.
 • Afsluttende mundtlig eksamen med censor udefra sidste år.
 • Ny holdstart august 2018.
 • Mellem 8 og 12 deltagere.
 • Samlet pris 36.000 kr. årligt for uddannelsesmoduler, selvudviklingsgruppe og psykoterapi.
 • Månedlige betalinger er mulige.

Uddannelsesleder: Jens Enemark

Send dine kontakt-info til os og så vender vi snarest tilbage.

8 + 0 = ?