Psykoterapeut-uddannelse i Århus

– et 4-årigt forløb ud fra et spirituelt livsperspektiv, hovedunderviser Jens Enemark, medunderviser Ellen G. Enemark.

– Seneste holdstart, hold 4 fra august 2018. Datoer for hold 4

– 2020: 6-9/2, 23-26/4, 4-7/6, 13-16/8, 8-11/10, 3-6/12.

–  Næste holdstart forventes januar 2022 (Hold 5).

Uddannelsen søger at forene styrken i det helende, psykoterapeutiske arbejde gennem terapeutisk indsigt og kommunikation, med dybden i det meditative selvudviklingsarbejde fra dybdepsykologiske og spirituelle udviklingstraditioner.

Vi arbejder bl.a. med:

 • terapeutisk kommunikation og træning
 • meditation og energiøvelser
 • udviklingspsykologi – fra fødsel til død
 • menneskets essentielle kvaliteter
 • drømmetydning
 • kropsterapi
 • enneagrammet

Tilsammen giver det en moderne tilgang til terapi, hvor den enkelte deltagers egen indre kontakt og udviklingsproces, bliver det bærende redskab for det senere terapeutiske arbejde. Der er under uddannelsen undervisning af gæstelærere under alle 4 år, under uddannelsen er det ønskeligt at den studerende har klientforløb der vil blive superviseret individuelt og fælles. Klientforløb er obligatorisk fra 3. år, hvis den studerende under vejledning fra uddannelseslederen skønnes klar,  er det muligt at have klientforløb før.

Karakteristisk for denne uddannelse

Uddannelsen betoner egen indre erfaring og udvikling højt. Det gør den, fordi terapeutens egen erfaring, i praksis bliver det egentlige grundlag for at udøve empatisk, jordforbundet og virkelighedsnær terapi. Denne indre kontakt, understøttes af omfattende oplæg og faglitteratur.

De enkelte uddannelsesmoduler vægter:

 • udvikling af terapeutiske færdigheder og kvaliteter
 • formidling og erfaring af relevante temaområder i forhold til arbejdet som psykoterapeut
 • selvudviklingsarbejde, som styrker deltagerens kontakt til sig selv, bl.a. gennem meditation og brug af energiøvelser og kontakt til følerser igennem kroppen.

Deltagerens kontakt til sig selv bliver yderligere gennemarbejdet i egenterapien, der både er selvudviklende for deltageren og samtidig fungerer som et eksempel på udøvet terapi.

Ud over uddannelsesmoduler og egenterapi er deltagelse i en studiegruppe og i en selvudviklingsgruppe en del af uddannelsen, ligesom et halvt års deltagelse i en drømmegruppe er obligatorisk.

Det er vores erfaring, at denne kombination sikrer, at den enkeltes egen udviklingsproces fremstår fordybet efter et gennemført uddannelsesforløb og at det føles virkeligt at kunne arbejde som psykoterapeut eller bruge de terapeutiske erfaringer ind i et dagligt arbejde med mennesker.

Uddannelsen kort:

 • 6 årlige, faglige uddannelsesmoduler a 4 dage hvert år, indeholder også fællessupervison af klientforløb under uddannelsen.
 • Deltagelse i studiegruppe mellem modulerne, 2-3 mødegange a 3 timer ml. hvert modul.
 • En månedlig psykoterapi hos Jens eller Ellen G. Enemark, med indeholdende supervision af eventuelle klientforløb på uddannelsens 3. og 4 år.
 • Deltagelse i sideløbende selvudviklingsgruppe hos Jens Enemark, ved Center for Selvudvikling, med 2 moduler a 3 dage og 2 moduler a fire dage hvert år (afhængig af udviklingsgruppe).
 • Afsluttende evaluering af en skriftlig rapport hvert år.
 • Hvis det er ønsket kan uddannelsen afsluttes af mundtlig eksamen med censor udefra.
 • Næste holdstart forventet januar 2021.
 • Mellem 8 og 12 deltagere.
 • Samlet pris for uddannelsen med holdstart januar 2021: 134.400 kr. el. 33.600 kr. årligt, med mulighed for månedlig betaling på 2800 kr. Dette dækker 6 uddannelsesmoduler på uddannelsen (24 undervisningsdage), 1 mdl. psykoterapisession ved Jens eller Ellen G. Enemark under hele uddannelsen, 1/2 års deltagelse i drømmegruppe på uddannelsens 2.år ved Ellen G. Enemark.
 • Derudover obligatorisk deltagelse i sideløbende terapeutisk udviklingsgruppe hos Center for Selvudvikling hos Jens Enemark (normalt 14 undervisningsdage,i så fald pris 8400 kr. årligt ). Hvis det ønskes kan dette beløb også afdrages med 700 kr. månedligt.
 • Der vil være en ekstra årlig udgift på ca. 2000 kr. til kost/logi på 4 dages internat, på hvert års afsluttende modul.
 • Der er eventuel ekstra udgift (hvis bøgerne skal købes) på ca. 1000 kr. om året til faglitteratur.
 • Evt. eksamensgebyr til afslutning af uddannelse 2.000 kr.
 • Inden uddannelsesstart betales 11.200 kr. i forudbetaling (senest 1/11-2020), denne dækker de sidste 4 måneders betaling på 4. år og tilbagebetales ikke ved eventuel afbrydelse af uddannelsen undervejs. Hvis uddannelsen afbrydes før tid, betales for igangværende måned.

Uddannelsesleder: Jens Enemark

Send dine kontakt-info til os og så vender vi snarest tilbage.

2 + 2 = ?