Arbejdsområder på uddannelsen

Der vil være en overordnet plan for arbejdet igennem de fire år, men selve forløbet og rækkefølgen vil afhænge af deltagernes udgangspunkt samt gruppens sammensætning og udvikling. Nogle temaer vil være gennemgående igennem alle fire år, mens andre vil være mere afgrænsede til de enkelte moduler.

Undervejs i uddannelsen vil der blive inddraget gæstelærere, der vil fungere som inspiratorer inden for nogle af de emneområder, undervisningen kommer omkring.