Psykoterapeut-uddannelse

Psykoterapeut-uddannelse i Aarhus

– et 4-årigt forløb ud fra et spirituelt livsperspektiv, uddannelsesleder og hovedunderviser Jens Enemark, medunderviser Ellen G. Enemark.

Seneste holdstart, hold 4 fra august 2018. Datoer for hold 4:

– 2020: 4-7/6, 13-16/8, 8-11/10, 3-6/12

–  2021: 11-14/2, 15-18/4, 10-13/6, 12-15/8, 14-17/10, 9-12/12.

–  Næste holdstart forventes august 2021 (Hold 5).

Uddannelsen søger at forene styrken i det helende, psykoterapeutiske arbejde gennem følelsesfuld udveksling ind i forvandling og erkendelse, med dybden i det meditative udviklingsarbejde fra dybdepsykologiske og spirituelle udviklingstraditioner.

Vi arbejder bl.a. med:

 • terapeutisk kommunikation og træning
 • udviklingspsykologi – fra fødsel til død
 • menneskets essentielle kvaliteter
 • meditation og energiøvelser
 • drømmetydning
 • kreativ terapi
 • kropsterapi/healing
 • Det spirituelle enneagram

Tilsammen giver det en moderne tilgang til terapi, hvor den enkelte deltagers egen indre kontakt og udviklingsproces, bliver det bærende redskab for det senere terapeutiske arbejde. Der er under uddannelsen undervisning af gæstelærere under alle 4 år. Under uddannelsen er det ønskeligt at den studerende har klientforløb der vil blive superviseret individuelt og fælles. Klientforløb normalt fra 3. år, hvis den studerende under vejledning fra uddannelseslederen skønnes klar, er det muligt at have klientforløb før.

Karakteristisk for denne uddannelse

Uddannelsen betoner egen indre erfaring og udvikling højt. Det gør den, fordi terapeutens egen erfaring, i praksis bliver det egentlige grundlag for at udøve empatisk, jordforbundet og virkelighedsnær terapi. Denne indre kontakt, understøttes af omfattende oplæg og udvalgt faglitteratur.

De enkelte uddannelsesmoduler vægter:

 • formidling og erfaring af relevante temaområder i forhold til arbejdet som psykoterapeut.
 • udviklingsarbejde, som styrker deltagerens kontakt til sig selv, bl.a. gennem meditation og brug af energiøvelser og kontakt til følelser igennem kroppen.
 • udvikling af terapeutiske færdigheder og kvaliteter.

Deltagerens kontakt til sig selv bliver yderligere gennemarbejdet i egenterapien, der både er udviklende for deltageren og samtidig fungerer som et eksempel på udøvet terapi.

Ud over uddannelsesmoduler og egenterapi er deltagelse i en studiegruppe og i en udviklingsgruppe en del af uddannelsen, ligesom et halvt års deltagelse i en månedlig drømmegruppe, kunstterapigruppe og kropsterapi/healing gruppe er obligatorisk.

Det er vores erfaring, at denne kombination sikrer, at den enkeltes egen udviklingsproces fremstår væsentligt fordybet og beriget efter et gennemført uddannelsesforløb og at det føles virkeligt at kunne arbejde som psykoterapeut og/eller bruge de terapeutiske erfaringer ind i et dagligt arbejde med mennesker, såfremt det ønskes.

Uddannelsen kort:

 • Der er et 2 – årigt  grund forløb og et 2 årigt overbygnings forløb på uddannelsen.
 • 6 årlige, faglige uddannelsesmoduler  hvert år, 5 moduler på 4 dage (torsdag – søndag), 1 afsluttende modul på 5 dage (onsdag – søndag), disse vil indeholde gruppeterapi undervejs og fælles supervision af klientforløb på 3. og 4. år af uddannelsen.
 • Deltagelse i sideløbende udviklingsgruppe hos Jens, ved Center for Selvudvikling – normalt med 2 moduler a 3 dage og 2 moduler a 4 dage hvert år (afhængig af valgt udviklingsgruppe).
 • En månedlig psykoterapi hos Jens eller Ellen, (minimum 10 sessioner hos hver især under uddannelsen) ialt 48 sessioner, med indeholdende supervision af eventuelle klientforløb på uddannelsens 3. og 4 år.
 • Deltagelse i studiegruppe mellem modulerne, 2-3 mødegange a ca. 3 timer ml. hvert modul. Deltagerne sætter selv disse møder op, privat hos hinanden.
 • Afsluttende evaluering af hvert år, med udgangspunkt i en skriftlig rapport på 12 – 20 sider i dobbelt session.
 • Hvis det er ønsket kan uddannelsen afsluttes af mundtlig eksamen med censor udefra på 4.år.
 • Næste holdstart forventet august 2021.
 • Mellem 8 og 12 deltagere.
 • Samlet pris for uddannelsen med holdstart 2021:  139.200 kr. eller 34.800 kr. årligt, med mulighed for månedlig betaling på 2900 kr., den første i måneden. Dette dækker 6 uddannelsesmoduler på uddannelsen (5 x 4 dage, torsdag – søndag,  sidste modul hvert år 1 x 5 dage, onsdag – søndag, ialt 25 undervisningsdage), 1 mdl. psykoterapisession ved Jens eller Ellen, ialt 48 sessioner, 1/2 års deltagelse i månedlig drømme gruppe på uddannelsens 2.år, ved Ellen, 1/2 års deltagelse i månedlig kunstterapigruppe på uddannelsens 3.år, ved Ellen, samt 1/2 års deltagelse i kropsterapi/healing gruppe på uddannelsens 4. år ved Ellen.
 • Derudover obligatorisk deltagelse i sideløbende terapeutisk udviklingsgruppe hos Center for Selvudvikling ved Jens (afhængig af gruppe, men normalt 14 undervisningsdage, i så fald pris 8400 kr. årligt). Hvis det ønskes kan dette beløb også afdrages med 700 kr. månedligt hver den første i måneden (plus 2900 kr. for uddannelses modulerne , ialt 3600 kr. samlet om måneden).
 • Der er eventuel ekstra udgift (hvis fagbøgerne skal købes) på ca. 1500 kr. om året til faglitteratur.
 • Evt. betaling for deltagelse i klinikvejledning på 4.år til ca. 1500kr.
 • Evt. gebyr til eksamen som afslutning af uddannelse 4.år, 2.000 kr.
 • Inden uddannelses start betales 11.600 kr. i forudbetaling (senest 1/6-2022), denne dækker de sidste 4 måneders betaling på 4. år og tilbagebetales ikke ved eventuel afbrydelse af uddannelsen undervejs. Den kan bruges som betaling af sidste 4 måneder af 2.år, hvis man ønsker at holde pause eller slutte uddannelsen efter  grundforløbet.

Uddannelsesleder ved psykoterapeut-uddannelse i Aarhus:
Jens Enemark
(læs mere om Jens her)

Psykoterapeut uddannelse Aarhus

Send dine kontakt-info til os og så vender vi snarest tilbage.

0 + 3 = ?