Psykoterapeut-uddannelse

Psykoterapeut-uddannelse i Aarhus

– et 4-årigt kontaktfuldt forløb ud fra et hjerteligt livsperspektiv

Næste hold forventes at starte januar 2023.

Nye infomøder om uddannelsen primo august – oktober 2022, datoer følger.

Med uddannelsen har vi på hjerte, at du lærer den dybe glæde at kende ved at bruge dig selv fra dine kvaliteter som psykoterapeut – på en hjertefuld og virkelig måde og til gavn og glæde for mange mennesker og dig selv.

Datoer fagmoduler igangværende hold 5, 2. år, efterår 2022: 18-21/8, 13-16/10, 8-11/12.

Næste hold der starter, hold 6, forventes at starte januar 2023. Er du interesseret i dette hold eller har spørgsmål til uddannelsen, så ring til uddannelsesleder Jens Enemark på tlf. 25470275, eller skriv til: jens@centerforselvudvikling.dk

Uddannelsen søger at forene styrken i det helende, psykoterapeutiske arbejde gennem kontaktfuldhed ind i hjertefuld forvandling og erkendelse, med dybden i det meditative udviklingsarbejde fra dybdepsykologiske og spirituelle udviklingstraditioner.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Vedholdende, kontaktfuld træning
 • Hjertefuld, terapeutisk kommunikation
 • Menneskets essentielle kvaliteter
 • Meditation og energiøvelser
 • Opgør med den indre kritiker
 • Kontakt til den spirituelle dimension
 • Kunstterapeutisk terapi
 • Kropsterapi/Healing
 • Drømmetydning
 • Enneagrammet

Tilsammen giver det en moderne tilgang til terapi, hvor den enkelte deltagers egen indre kontakt og udviklingsproces bliver det bærende redskab for det senere kontaktfulde, terapeutiske arbejde ud fra et hjerteligt livsperspektiv.

Karakteristisk for denne uddannelse til psykoterapeut

Uddannelsen betoner egen indre erfaring og kontakt højt. Det gør den fordi terapeutens egen erfaring i praksis bliver det egentlige grundlag for at udøve empatisk, jordforbundet og virkelighedsnær terapi.

Det særlige ved denne uddannelse er den ligevægtige betoning af tredelingen: Fagmoduler, Selvudviklingsgruppe og den individuelle Psykoterapi.

Det betyder, at du på denne uddannelse har flere årlige mødedage end på andre uddannelser, der normalt ser fagmodulerne som uddannelsen til psykoterapeut. Det skærpede fokus på din egen proces undervejs på denne uddannelse gør, at du skal være være indstillet på og have lyst til et fyldigt forløb, hvor din egen kontakt til temaer undervejs og den terapeutiske bearbejdelse af din livsproces er i hovedsædet gennem de 4 år. Den indre kontakt understøttes så af omfattende oplæg, personlig bearbejdelse af temaer og udvalgt faglitteratur på de 6 årlige fagmoduler.

De enkelte fagmoduler på uddannelsen vægter:

 • formidling og erfaring af relevante temaområder i forhold til arbejdet som psykoterapeut
 • deltagerens egen fordøjelse af temaerne ind i egne erfaringer og kontakter, så det senere terapeutiske arbejde altid tager sit udgangspunkt i terapeutens egen fordøjede livsproces
 • udvikling af terapeutiske færdigheder og kvaliteter gennem omfattende træning af kontaktfuldhed i hjertefuld terapi.

Deltagerens kontakt til sig selv bliver yderligere gennemarbejdet i egen terapien, der både er helende ind i egen kontakt for deltageren og samtidig fungerer som et eksempel på udøvet terapi.

Ud over fagmoduler og egen terapi er deltagelse i en selvudviklingsgruppe hos en af underviserne på uddannelsen eller Jens Enemark, som nævnt en lige så betonet del af uddannelsen, ligesom deltagelse i en studiegruppe samt et halvt års deltagelse i en månedlig drømmegruppe er obligatorisk.

Det er vores erfaring, at denne kombination sikrer, at den enkeltes egen udviklingsproces fremstår væsentligt fordybet og beriget efter et gennemført uddannelsesforløb, og at det føles virkeligt at kunne arbejde som psykoterapeut og/eller bruge de terapeutiske erfaringer ind i et andet arbejde med mennesker, såfremt det ønskes.

Under uddannelsen er det ønskeligt, at den studerende har klientforløb, der vil blive superviseret individuelt og fælles. Klientforløb for de studerende er normalt fra 3.-4. år, og hvis den studerende under vejledning fra uddannelseslederen skønnes klar, er det muligt at have klientforløb før.

Psykoterapeut-uddannelsen kort:

 • 6 årlige, faglige undervisningsmoduler hvert år, hvert modul på 4 dage (torsdag – søndag). Disse moduler vil indeholde gruppeterapi undervejs og fælles supervision af klientforløb på 3. og 4. år af uddannelsen.
 • Deltagelse i terapeutisk udviklingsgruppe, ved en af underviserne på fagmodulerne eller Jens Enemark, Center for Selvudvikling – 5 moduler á 3 dage (fredag – søndag) hvert år .
 • En månedlig psykoterapi, i udgangspunktet hos en af underviserne på uddannelsen, i alt 40 sessioner, som også indeholder supervision af eventuelle klientforløb på uddannelsens 3. og 4. år og løbende undervejs.
 • Afsluttende evaluering af hvert år med udgangspunkt i en skriftlig rapport på 12-20 sider i den årlige dobbeltsession hos en af underviserne. Denne evaluering skal gennemføres hvert år for at gå videre til det næste år.
 • Deltagelse i 5 månedlige drømmegrupper på uddannelsens 4. år hos en af underviserne.
 • Deltagelse i studiegruppe mellem modulerne, 2-3 mødegange á ca. 3 timer ml. hvert modul. Deltagerne sætter selv disse møder op, privat hos hinanden.
 • Hvis der ønskes et certificeret bevis for bestået uddannelsesforløb, skal  uddannelsen afsluttes af mundtlig eksamen med censor udefra på 4. år.
 • Næste holdstart er primo august 2022. Sidste frist for tilmelding er 1/5-2022. Der vil blive afholdt 2 introduktionsmøder i løbet foråret 2022, datoer vil følge senere.
 • Mellem 8 og 12 deltagere på holdet.

Uddannelsesleder ved psykoterapeut-uddannelse i Aarhus:
Jens Enemark
(læs mere om Jens her)

Psykoterapeut uddannelse Aarhus

Send dine kontakt-info til os og så vender vi snarest tilbage.

0 + 4 = ?