Hvem kan søge uddannelsen?

Du kan søge kunstterapi-uddannelsen, hvis du i forvejen har en terapeut-, psykolog-, kunsthåndværker-, lærer-, pædagog- eller anden relevant grunduddannelse på min. tre år. Der kan evt. dispenseres fra dette i kraft af anden relevant erfaring og motivation.

Jeg anbefaler, at man har deltaget på et af mine kurser eller gruppeforløb. Man kan fx have et 1/2 års forløb i en af dag- eller aftengrupperne i kunstterapi. Her mødes man 1 gang om måneden på mandage. Der er også tredageskurserne: “Mor og mig i Collage” samt
“Fordybelse og Fordøjelse”.