Undervisere på uddannelsen

Her er en kort beskrivelse af underviserne på uddannelsen og deres baggrund:

Om uddannelsesleder  Jens Enemark

Fra 1988 har jeg beskæftiget mig med terapi, meditation og dybdepsykologi. I denne periode er jeg bl.a. blevet uddannet som psykoterapeut ved Nordisk Psykoterapeutisk Kollegium, yogalærer ved Pia Due og i psykisk massage hos Anni Besbroda. I perioden 1992 – 2002 arbejdede jeg med fysisk og psykisk handicappede voksne og fik en mastergrad i voksenundervisning fra RUC i 2002.

I 2000 stiftede jeg Center for Selvudvikling sammen med min kone Ellen. Siden da har jeg arbejdet med terapeutiske forløb med klienter/par og selvudviklingsforløb i grupper af  3-7 dages varighed.

Siden 2004 har jeg været uddannelsesleder på vores 4-årige psykoterapeut-uddannelse, hvor den klassiske psykoterapi er søgt forenet med dybdepsykologisk arbejde og et hjerteligt og spirituelt livsperspektiv. Vi har nu afsluttet tre uddannelseshold, et fjerde er startet i august 2018 og et femte starter i august 2021.

Siden 2008 har individuel- og gruppesupervision også været en del af mit arbejde.

Fra 1991 – 2017 har jeg fulgt grupper hos Dan Noltensmeier, der arbejder ud fra Bob Moores spirituelle lære. På kurserne udbygges denne lære med meditation, spirituel integration, energiøvelser, terapeutisk kommunikation, kropsterapi, Enneagrammet, drømme og healing. Denne træning er den grundlæggende baggrund for mit arbejde i dag.

Om underviser Ina Nørskov Eskildsen

Jeg er fra 1968. Jeg startede i 2001 i selvudvikling hos Jens Enemark ved Center for Selvudvikling, hvor jeg gik i 17 år i selvudviklingsgruppe, terapi og supervision. Her tog jeg min psykoterapeutiske uddannelse. Jeg fulgte drømmegruppe, kunstterapeutisk gruppe og anden terapi hos Ellen Enemark i en årrække, ligesom jeg gik i bevægelsesgruppe hos Gunhild Noltensmeier i nogle år.

Hos Katrine Faber, som er skuespiller, psykoterapeut og fortæller, gik jeg i en lang årerække i drama- og stemmeterapi og lærte mig det mytiske og kropslige sprog.

I 2006 begyndte jeg arbejde med klienter, i individuel terapi, parterapi og kunstterapeutiske grupper. Jeg har klienter i både meget lange forløb og korte – problematikkerne er ofte stærk, indre kritiker, selvværd og eksistentielle kriser. Jeg har også arbejdet med mænd, parforhold og særligt sensitive mennesker, ligesom mennesker med tilknytning til det psykiatriske system går hos mig. Jeg har haft klinik i Randers og siden Århus midtby.

Jeg har taget et par uddannelser i dans med et helende formål, bl.a. Rituel Dans og Meditativ Dans (Tyskland). Derudover kurser i tantra. Jeg er historiefortæller og har erfaring med performance.

Et længere forløb med systemisk familieopstilling og et årskursus i kunstterapi danner også grunden for mit virke.

Jeg er oprindelig uddannet lærer, underviste i folkeskolen i 9 år og har undervist på højskole og på et modul på Jens Enemarks psykoterapeutiske uddannelse. I 7 år har jeg været tilknyttet Tobiasskolen (en anden psykoterapeutisk uddannelse) som ekstern censor.

Jeg har en række mindre kurser i psykoterapeutisk praksis, se videre på min hjemmeside: www.inaeskildsen.dk (p.t. under opbygning).

I mit private liv har jeg oplevet både skilsmisse og at blive enke. Jeg har 4 børn i alderen 18-27 år.

Om underviser Sandra Buchhardt

Jeg er født i 1972. Efter et par år i psykoanalyse startede jeg i 1999 hos Jens Enemark ved Center for Selvudvikling. Her har jeg siden da gået i selvudviklingsgruppe og terapi og derudover bl.a. taget min psykoterapeut-uddannelse, gået i supervisionsgruppe mv. Jeg har også gået ved Ellen Enemark i mange af årene, bl.a. i drømmegruppe, bevægelsesgruppe og terapi. Supplerende har jeg bl.a. gået ved Gurli Slot i kropsterapi/massage i 9 år samt i drømme- og bevægelsesgrupper hos Gunhild Noltensmeier i 8 år.

I 2008 indledte jeg mit virke som psykoterapeut, parterapeut og kraniosakral terapeut. Jeg har især haft klienter med depressivitet, stress, angst, en stærk, indre kritiker og søvnproblemer. Jeg arbejder med parterapi, individuel samtaleterapi og kropsterapi hver for sig og i forskellige kombinationer. Jeg startede op i Ry og bor og arbejder nu i Silkeborg.

Sideløbende har jeg arbejdet som tekstforfatter og markedsførings-hjælper, bl.a. for selvstændige psykoterapeuter. Tidligere har jeg undervist i idéhistorie og dansk i 6 år, givet privatundervisning i sang i 12 år og i det hele taget undervist meget og i mange forskellige sammenhænge. Siden 2011 har jeg undervist i yogapilates og lignende former for bevægelse med fokus på meditativ selvfordybelse og vekselvirkning mellem opspænding og afspænding.

Jeg har taget en række uddannelser og en længere række kurser – se en tæt på komplet liste på min hjemmeside: https://www.sandrabuchhardt.dk/om.

Privat er jeg gift og har to drenge på 5 og 7 år.

Om assistent Cecilie Snapholt

Jeg er født i 1991.

Jeg har igennem de seneste 10 år beskæftiget mig med selvudvikling, meditation og terapi.

I 2014 startede jeg i Center for Spirituel Integration ved Dan Noltsenmeier. Her fulgte jeg udviklingsgrupper og gik i individuelle samtaleforløb hos både Dan og Gunhild indtil 2018.

Siden 2018 har jeg fulgt en udviklingsgruppe hos Jens Enemark i Center for Selvudvikling. Samme år påbegyndte jeg den 4-årige uddannelse til psykoterapeut, hvor jeg nu går på 4. år. Jeg har i den forbindelse, foruden samtaler ved Jens, fulgt både en drømmegruppe, et kunstterapeutisk forløb samt gået i samtaleterapi og behandling ved Ellen Enemark.

I 2019 påbegyndte jeg arbejdet med klienter i individuel terapi.

Sideløbende har jeg uddannet mig til doula hos jordemoder Ann-Emilie Augustinus. Her er udgangspunktet den naturlige fødsel af et barn, men bredt ud til også at handle om fødsler forstået som transformationsprocesser livet igennem. Herunder indsigt i blandt andet fødslens psykologi, naturlogik, cyklisk livsførelse, shamanistiske traditioner, naturmedicin og det mytiske og rituelle omkring “overgange” til nyt.

Jeg har derudover taget en række forskellige kurser ved terapeut og heilpraktiker Karsten Munk – blandt andet de adgangsgivende kurser for RAB-certificering i form af anatomi/fysiologi, sygdomslære og sundhedspsykologi. Her har jeg også fulgt en holistisk udviklingsgruppe igennem et år, hvor jeg dykkede ned i Steiners univers, antroposofisk medicin, biologisk psykologi mm.

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog fra Peter Sabroe seminariet i 2016 og har primært beskæftiget mig med børn i alderen 0-3 år. Jeg arbejder nu deltid i en selvejende vuggestue i Risskov.

Privat bor jeg sammen med min kæreste.

Se mere om mit virke som psykoterapeut og doula på www.ceciliesnapholt.dk