Uddannelsens formål
Uddannelsen i kunstterapi har til formål at give dig en mulighed for indre udviklingsproces. Har du i forvejen en psykologuddannelse, terapeutuddannelse eller anden relevant baggrund, er det en mulighed for at få det kunstterapeutiske værktøj i hænde som et supplement i terapeutiske forløb, det være sig individuelle såvel som gruppeforløb.

Med uddannelsen er det mit ønske at skabe et sted, hvor man kan øve sig, et sted at gøre erfaringer med kunstterapien, både i forhold til én selv og i forhold til andre. De erfaringer, vi gør, og processer, vi gennemlever, er det, som skal have vægt og give autoritet, og som må være det fundamentskabende i forhold til at give arbejdet videre til klienter og kursister. Det er derfor en praktisk betonet uddannelse, hvor der også vil være kreative hjemmeopgaver undervejs.