Kunstterapi-uddannelse Aarhus

Næste holdstart kan blive fra januar  eller august 2022. Når der er min. seks deltagere kan holdet starte op.

Uddannelsen kort:

  • 1 1/2 år
  • 7 tredages moduler
  • 2 femdages moduler
  • 12 egenterapi-timer
  • 5 supervisions-timer i forb. med kaninforløb
  • datoer for 2021 (Det igangværende hold): 11 – 15 august, 8 -10 oktober, 10-12 december. Datoer for 2022: 11 – 13 februar, 21 – 24 april, 15 – 19 juni.
  • maks. 7 deltagere
  • samlet pris: 48.400 kr., heraf 7.000 kr i forudbetaling ved endelig tilmelding.

Karakteristisk for denne kunstterapi-uddannelse i Aarhus

Udviklingsprocessen for den enkelte er det centrale, dvs. kunsten er midlet, og processen er målet. Uddannelsen i kunstterapi er erfaringsbaseret, så din egen udviklingsproces er derfor helt central. Du gør dig erfaringer og bliver derigennem inspireret og rustet til at bruge de kunstterapeutiske værktøjer i forhold til dig selv og evt. i dit terapeutiske arbejde med andre mennesker. Der vil være en vekslen mellem de kreative opgaver/processer, udtryk og teoretiske oplæg.

Den kreative proces tager afsæt i meditationsarbejde, oplæg og terapeutiske samtaler, med en dybereliggende orientering, som er baseret på et psykologisk og spirituelt livssyn.
Det forholdsvis lille uddannelseshold på 6-7 elever giver god mulighed for tæt dialog, vejledning og respons mellem lærer og elev under hele forløbet.

Uddannelsen finder sted i Århus C i et dejligt roligt baggårdsmiljø, tæt på banegården og rutebilstationen.

Uddannelsesleder ved kunstterapi-uddannelse Aarhus:
Ellen G. Enemark
(læs mere om Ellen her)
Kunstterapi uddannelse Aarhus

Om kunstterapi

Udfoldelse, skabertrang og indre kommunikation
Med hovedet og tankerne er vi ofte hurtige til at forstå, men med kroppen og følelserne går det langsommere. Vi har brug for tid og rum til, at følelserne kan få lov at folde sig ud i en indre, organisk proces, som blomsten der folder sig ud i lyset og varmen fra solen. I det kunstterapeutiske arbejde kan vi give os selv muligheden for denne udfoldelsesproces igennem fx maleriet. Når vi tillader os at give udtryk for følelser og emotioner, kan det virke afbalancerende på sindet, og der kommer måske ny indsigt og forståelse. Læs mere her

Send dine kontakt-info til os og så vender vi snarest tilbage.

2 + 6 = ?