Hvem kan søge uddannelsen?

Hvem kan søge uddannelsen til psykoterapeut ved Center for Selvudvikling?

Uddannelsen henvender sig til deltagere, der føler for at arbejde med andre mennesker og gerne ser en eller anden form for terapeutisk arbejde, enten direkte eller indirekte som en del af et fremtidsperspektiv. Herudover retter uddannelsen sig mod deltagere, der i forvejen følger (eller starter i) selvudviklingsgrupper og terapi ved Center for Selvudvikling.

Uddannelsen kan også tages ud fra et ønske om en intensiveret, personlig udviklingsproces, selvom det er uvist for den studerende, om evt. arbejdsliv senere vil involvere arbejde af terapeutisk art.

En intensivering af din personlige selvudviklingsproces

Fagmodulerne er en udvidelse af  deltagerens personlige selvudviklingsproces gennem selvudviklingsarbejdet og egenterapien. Da arbejdet på fagmodulerne vil være direkte rettet mod det at arbejde som terapeut samt gennemgang  af vigtige fagområder i forhold til at arbejde som psykoterapeut, kan fagmodulerne ikke erstatte den personlige proces og stå alene. Du skal være indstillet på at få en intensiv periode igennem 4 år, som vil få betydning for din livsproces gennem resten af livet.

Uddannelsen er en selvstændig uddannelse, men kan med fordel følge efter en mellemlang eller videregående uddannelse, som den kommende terapeut har bestået tidligere. Der kan evt. dispenseres for dette gennem andre terapeutiske uddannelser eller specifikt og relevant terapeutisk arbejde gennem din jobfunktion. Erfaring med at arbejde med andre mennesker i eget job er en fordel ved ansøgning.