Varighed og opbygning af kunstterapi-uddannelsen

Uddannelsen tager 1 1/2 år at gennemføre. Gruppen vil fleste måneder mødes i lige måneder i (undtagen de to første mødegange). Modulerne vil ligge mellem onsdag og søndag.

Vi mødes 7 x 3  og 2 x 5 dage i gruppen; de to 5-dages-grupper er 4. og 9. modul og ligger i august 2021 samt den sidste mødegang i juni 2022.

Du skal forvente at få kunstterapeutiske hjemmeopgaver, som laves til næste mødegang, sammen med en skriftlig rapport, der afleveres inden for de første 2 uger efter hvert modul.

Derudover går du i et individuelt, kunstterapeutisk terapiforløb en gang om måneden, og til det formål får du udleveret en “procesbog”, som bruges i forløbet. Sammen formulerer vi maleropgaver, som du arbejder med hjemme, og den efterfølgende gang ser vi på opgaverne. Der er 17 sessioner af en varighed på 75 min. – en af disse sessioner er lagt sammen til en dobbelt tid, hvor du har en maleproces, og hvor samtalen tager udgangspunkt i den proces. På de sidste halve år bruges samtalerne også til supervision af evt. kaninforløb.

Undervejs har du ideelt set 2-3 klienter i et forløb over 5-10 mødegange. Det er en mulighed at vælge kaninforløbet fra, hvis du primært ønsker at tage uddannelsen for din egen skyld og ikke har planer om at bruge den i arbejdet med andre.