Om os

Selvudvikling

En søgning mod indre helhed kan være en respons på en følelse af savn eller længsel efter noget andet, noget dybere, noget mere end det, der umiddelbart fylder i vores liv. Søgningen kan også komme pga. vanskeligheder, vi oplever her og nu på et indre eller ydre plan. Det kan være akutte kriser fx i forbindelse med dødsfald, brudte parforhold, arbejdsløshed eller emotionelle oplevelser af fx stress, håbløshed eller angst.

Denne ramme om veje mod indre helhed søger at skabe lydhørhed over for individets udgangspunkt nu, over for den følsomhed, vi grundlæggende har, og ikke mindst over for vore dybereliggende kvaliteter, som ofte er knapt bevidste for os selv.

Disse kvaliteter er aspekter af en dybereliggende essens, som det er muligt for mennesker at få kontakt med. De kan manifestere sig som kærlighed, medfølelse, mildhed, kraft, visdom, fred m.m. Kvaliteterne er for de fleste ofte knyttet til stemninger og øjeblikke i relationer og opleves som sådan i mindre grad som indre sindstilstande, det er muligt at nå uafhængigt af det relationelle liv. Dét gradvist at opleve ovennævnte kvaliteter udfolde sig i os har en forvandlende effekt på emotionelle tilstande som fx håbløshed, angst og vrede og giver efterhånden et perspektiv på vore vanskeligheder, der kan åbne op for mere håb i vores liv. Det kan give kontakt til mere glæde i hverdagen, meningsfylde i relationer og stimulere et naturligt engagement i verden omring os.

I arbejdet lægger vi vægt på den følelsesmæssige bearbejdelse af vanskeligheder i nutiden og fra fortiden, som vil komme frem i forsøget på at finde kontakt med de nævnte, dybereliggende kvaliteter. Den sammenhæng, der viser sig mellem vanskeligheder og kvaliteter, vi har, vil gradvis give vores levede liv et andet perspektiv.

Centralt i arbejdet står det at fremelske en følelse for os selv, hvilket efterhånden sætter os i stand til at gøre op med hårdhed og selvfordømmelse. Indre hårdhed viser sig ofte at være en vigtig årsag til vores problemer, når vi får bearbejdet det, der umiddelbart kan ligne ydre, relationelle vanskeligheder. Det kan blive tydeligt, at den indre selvkritik i virkeligheden er en del af et forsvar, der dækker over sårbarhed, som i sit kvalitetsaspekt tager os ind i berørbarhed. Denne kontakt er en forudsætning for at få en oplevelse af indre helhed, der kun kan opfattes helt fra følelsesmæssig balance.

Det kræver ingen specielle forudsætninger at starte i en terapeutisk proces mod indre heling og vækst; det afgørende er en længsel efter og villighed til at lære sig selv dybere at kende.

Arbejdsformen indebærer, at det er muligt for nye deltagere med relevant erfaring at starte i en igangværende gruppe, hvis der er plads. I grupperne søges skabt en atmosfære af tillid, kontakt og nænsomhed, der kan understøtte en oprigtig, indre udforskning. Arbejdet er individuelt og responsen fortrinsvis mellem den enkelte deltager og underviseren. Det er altså ikke et gruppeterapeutisk forløb, hvor alle konfronteres med alle, men snarere et forløb hvor den enkeltes proces finder støtte og hjælp i de andre gruppedeltageres forsøg på at arbejde i samme retning.

Undervisere

Her kan du læse mere om de terapeuter og undervisere, du kan møde hos Center for Selvudvikling:

Ellen Althea Grundtdal >

Jens Enemark >