Pris for uddannelsen og tilmelding

Pris for uddannelsen

Den samlede pris for uddannelsen ved holdstart august 2021 er 144.000 kr. Beløbet kan betales som 36.000 kr. årligt eller 3000 kr. ad gangen hver den 1. i måneden gennem de 4 år, første gang d. 1/8 – 2021. Dette beløb inkluderer:

  • de 6 årlige fagmoduler  (6 x 4 dage), i alt 24 undervisningsdage
  • en månedlig terapisession, i udgangspunktet ved Jens Enemark og en årsafsluttende dobbeltsession hos en af de gennemgående undervisere, Sandra Buchhardt og Ina N. Eskildsen.
  • deltagelse i 1/2 års drømmegruppe på 4. år (5 månedlige mødegange) hos Ellen G. Enemark

Derudover vil deltagelse i selvudviklingsgruppe hos Jens skulle betales. Afhængig af valgt gruppe (se under Grupper hos Jens på hjemmesiden) vil omfanget normalt være 4-5 årlige moduler (i alt 14-15 dage). Det vil i tilfældet 15 dage koste 9000 kr. årligt. De kan, hvis det ønskes, betales som 750 kr. hver den første om måneden, sammen med de 3000 kr. for fagmodulerne, i alt 3.750 kr. månedligt.

Herudover skal påregnes udgifter til faglitteratur (hvis bøgerne skal købes som nye; man er også velkommen til at låne mv.): ca. 1.500 kr. pr. år.

Muligheder for tilvalg

Derudover er der mulighed for at deltage i et 1-dagskursus i klinikvejledning til ca. 1.500 kr. på 4. år.

Ligeledes er det en mulighed at gennemføre en afsluttende eksamen på 4. år med udefrakommende censor; det koster 2000 kr.

Hvis der ønskes certificering som psykoterapeut, skal klinikvejledningskurset 4. år gennemføres, og uddannelsen afsluttes med eksamen med censor udefra. Hvis du ikke ønsker dette, vil du stadig modtage bevis for gennemført forløb, både af grunddelens to første år og overbygningsdelens to sidste år. Du skal minimum have 90 % fremmøde for at have gennemført forløbet og kunne certificeres.

Forudbetaling og tilmelding

Forudbetalingen for uddannelsen er på 12.000 kr., som skal betales senest 1/6-2021, hvilket normalt er den seneste dato for endelig tilmelding. Forudbetalingen udgør betalingen for de sidste fire måneder af uddannelsens 4. år.

Hvis deltageren ønsker at holde pause eller stoppe efter grunddelens 2. år, kan forudbetalingen bruges til at betale de sidste 4 måneder 2. år. Ved stop undervejs på uddannelsen i øvrigt, uanset årsag og tidspunkt, tilbagebetales forudbetalingen ikke. Der betales ikke for yderligere måneder på hverken uddannelsen (inkl. terapi) eller i selvudviklingsgrupper, hvis uddannelsen afbrydes, ud over løbende måned.

Der kan eventuelt aftales individuelle betalingsformer.

Tilmelding foregår efter en individuel samtale med uddannelsesleder og underviser Jens Enemark. Her ser vi bl.a. på motivation, forudsætninger, erhvervsmuligheder, økonomi m.m. Denne samtale er gratis.