Pris og tilmelding

Den samlede pris for uddannelsen ved holdstart august 2022, er 139.200 kr. Beløbet kan betales 34.800 kr. årligt eller 2900 kr. ad gangen hver den 1. i måneden gennem de 4 år, første gang d. 1/8 – 2022.

Dette beløb inkluderer de 6 årlige uddannelsesmoduler, 5 x 4 dage (torsdag – søndag) og 1 x 5 dage (onsdag – søndag), ialt 25 undervisningsdage.

En månedlig terapisession ved Jens eller Ellen (mindst 10 hos hver især under  uddannelsen).

Deltagelse i 1/2 års drømmegruppe på 2.år (5 månedlige mødegange) hos Ellen,  1/2 års kunstterapigruppe på 3.år (5 månedlige mødegange) hos Ellen, 1/2 års deltagelse i kropsterapi/healinggruppe ( 5 månedlige mødegange) hos Ellen.

Deltagelse i selvudviklingsgruppe hos Jens – afhængig af valgt gruppe, normalt 4 årlige moduler (2 x 3 og 2 x 4 dage, ialt 14 dage) – vil i nævnte eksempel koste 8.400 kr. De kan hvis det ønskes betales som 700 kr. hver den første om måneden, sammen med de 2900 kr. for uddannelses modulerne, ialt 3.600 kr. månedligt.

Herudover skal påregnes udgifter til faglitteratur (hvis bøgerne skal købes, ca. 1.500 kr. pr. år).

Derudover er der mulighed for at deltage i et 1-dagskursus i klinikvejledning til ca. 1.500 kr. på 4. år.

Mulighed for afsluttende eksamen på 4. år med udefrakommende censor koster 2000 kr.

Hvis der ønskes certificering som psykoterapeut skal klinikvejledningskurset 4.år gennemføres og uddannelsen afsluttes med eksamen, med censor udefra. Hvis du ikke ønsker dette, vil du stadig modtage bevis for gennemført forløb, både af grunddelens to første år og overbygningsdelens to sidste år. Du skal minimum have 90 % fremmøde for at have gennemført forløbet og kunne certificeres.

Forudbetalingen for uddannelsen er på 11.600 kr., som skal betales senest 1/6-2022, hvilket normalt er seneste dato for endelig tilmelding. Forudbetalingen udgør betalingen for de sidste fire måneder af uddannelsens 4. år.

Hvis deltageren ønsker at holde pause eller stoppe efter grunddelens 2. år, kan forudbetalingen bruges til at betale de sidste 4 måneder 2. år. Ved stop undervejs på uddannelsen i øvrigt, uanset årsag og tidspunkt, tilbagebetales forudbetalingen ikke.
Der kan eventuelt aftales individuelle betalingsformer.

Tilmelding foregår efter en individuel samtale med uddannelseleder og hovedunderviser Jens Enemark. Her ser vi på motivation, forudsætninger, erhvervsmuligheder, økonomi m.m. Denne samtale er gratis.