Pris for uddannelsen og tilmelding

Pris for uddannelsen

Den samlede pris for uddannelsen ved holdstart januar 2023 er 192.000 kr. Beløbet kan betales fuldt ved tilmelding, i 2 dele, som årlig betaling på 48.000 kr. eller 4000 kr. ad gangen hver den 1. i måneden gennem de 4 år, første gang d. 1/1 – 2023 (ved holdstart jan. 2023). Dette beløb inkluderer:

  • de 6 årlige fagmoduler  (6 x 4 dage), i alt 24 undervisningsdage
  • en månedlig terapisession og en årsafsluttende dobbeltsession hos en af  underviserne.
  • Deltagelse i terapeutisk udviklingsgruppe 5 gange årligt a 3 dage, i alt 15 dage hos en af underviserne eller Jens Enemark, Center for Selvudvikling.
  • deltagelse i 1/2 års drømmegruppe på 4. år (5 månedlige mødegange) hos en af underviserne.

Herudover skal påregnes udgifter til faglitteratur (hvis bøgerne skal købes som nye; man er også velkommen til at købe brugt el. låne af tidligere studerende mv.): ca. 1.500 kr. pr. år.

Muligheder for tilvalg

Derudover er der mulighed for at deltage i et 1-dagskursus i klinikvejledning til ca. 1.500 kr. på 4. år.

Ligeledes er det en mulighed at gennemføre en afsluttende eksamen på 4. år med eksaminator  og censor; det koster 2000 kr.

Hvis der ønskes certificering som psykoterapeut, skal klinikvejledningskurset 4. år gennemføres, og uddannelsen afsluttes med eksamen, med censor udefra. Hvis du ikke ønsker dette, vil du stadig modtage bevis for gennemført forløb, både af grunddelens to første år og overbygningsdelens to sidste år. Du skal minimum have 90 % fremmøde for at have gennemført forløbet og kunne certificeres.

Forudbetaling og tilmelding

Forudbetalingen for uddannelsen er på 12.000 kr., som skal betales senest 1/10-2022, hvilket normalt er den seneste dato for endelig tilmelding. Forudbetalingen udgør betalingen for de sidste 3 måneder af uddannelsens 4. år.

Hvis deltageren ønsker at holde pause eller stoppe efter 2. år, kan forudbetalingen bruges til at betale de sidste 3 måneder af  2. år. Ved stop undervejs på uddannelsen i øvrigt, uanset årsag og tidspunkt, tilbagebetales forudbetalingen ikke. Ved framelding inden uddannelsesstart, kan beløbet tilbagebetales, hvis en anden studerende overtager pladsen, ellers ikke. Der betales ikke for yderligere måneder på hverken uddannelsen (inkl. terapi) eller i terapeutisk udviklingsgruppe, hvis uddannelsen afbrydes, udover løbende og efterfølgende måned, ved tidligere indbetalinger der dækker længere frem, tilbagebetales resten. Der kan eventuelt aftales individuelle betalingsformer.

Tilmelding foregår efter en individuel samtale med uddannelsesleder Jens Enemark. Her ser vi bl.a. på motivation, forudsætninger, erhvervsmuligheder, økonomi m.m. Denne samtale er gratis.