Anbefalinger

– af psykoterapeut-uddannelsen ved Jens Enemark, Center for Selvudvikling

Majken Kristine Gunge, færdiguddannet i 2016:

For mig har psykoterapeut-uddannelsen givet indsigt og ballast på flere måder.

Kombinationen af teori og praksis på uddannelsen, indføringen i de forskellige teorier og psykologiske processer – og ikke mindst betoningen af egen, indre erfaring og udviklingsproces undervejs – har været med til at bygge en ro og tillid op i forhold til mit arbejde som terapeut i dag.

Springet fra at være under uddannelse til at sidde i terapeut-stolen og arbejde med klienter har derfor ikke føltes som særligt stort. Som terapeut mærker jeg, at jeg har et grundfundament at arbejde ud fra, og jeg har virkelig fået øje for styrken i dette fundament, når jeg sidder over for klienter i dag.

Den fordybelse, der har været under uddannelsen –  i forhold til det terapeutiske arbejde, træningen i meditation og i at mærke det indre liv, som det er og udfolder sig – oplever jeg som en uvurderlig hjælp i mit eget arbejde med klienter og deres udviklingsprocesser.  

Jeg er taknemmelig over alt det, jeg har fået med mig fra min psykoterapeutuddannelse ved Center for Selvudvikling. Det har givet mig muligheden for i dag at skabe et arbejdsliv, jeg faktisk kan se mig selv i, indtil jeg dør J

Det at kunne støtte mennesker til at komme mere i kontakt med deres indre liv, til at finde følelse for sig selv, til at arbejde med deres vanskeligheder og måske med tiden forvandle fastgroede mønstre i psyken, er virkelig meningsfuldt for mig. Samtidig hjælper klientarbejdet mig til også at have øje for min egen balance i hverdagen og til fortsat at arbejde med min egen, indre kontakt og proces. En væsentlig faktor, som jeg er glad for at blive mindet om dagligt – og som jeg også har fået godt ind under huden gennem hele uddannelsesforløbet.

Inge Lise Hamilton, færdiguddannet i 2010:

Jeg kan på det allervarmeste anbefale den 4-årige psykoterapeut-uddannelse ved Center for Selvudvikling til enhver, der ønsker en yderst solid og dybdegående psykoterapeutuddannelse som fundament for at arbejde psykoterapeutisk med andre.

Uddannelsen er primært en erfaringsbaseret mesterlære, der klæder den kommende psykoterapeut godt på til det konkrete psykoterapeutiske arbejde med klienter, par og kursister, som følger efter endt uddannelse. Dette har jeg i dag stor glæde af i mit arbejde med klienter.

For mig har det været dybt berigende og opløftende at følge en uddannelse, hvor jeg har modtaget træning i og fået direkte respons på det at blive i stand til at møde og rumme alle aspekter i mig selv fra en hjertelig neutralitet i mig. Dette har været udgangspunktet for at lære at rumme og møde klienter og kursister fra samme hjertelige neutralitet og derved støtte dem i at finde deres eget, autentiske ståsted og en hjertelig, indre autoritet i dem selv.

Uddannelsens opbygning giver i min erfaring et virkeligt, brugbart og dybtgående udgangspunkt for integrationen af den kommende psykoterapeuts egne kvaliteter såvel som egne vanskeligheder, hvilket jeg oplever som en umådelig støtte i mit arbejde som psykoterapeut.

Det, at uddannelsen rummer grundig træning i forskellige metoder og terapeutiske tilgange, herunder kropsterapi, yoga, meditation, chakrakontakt, arbejde med Enneagrammet, kunstterapi og drømmearbejde, giver dyb mening, og disse elementer indgår alle i mit terapeutiske arbejde.

Da jeg startede på uddannelsen, havde jeg fulgt selvudviklingsgrupper og gået i terapi på stedet i nogle år. Valget af netop denne uddannelse var oplagt, idet jeg vidste, at der var et match med såvel perspektiverne bag uddannelsen som i relationen med uddannelseslederen Jens Enemark. På daværende tidspunkt havde Jens Enemark allerede været en enorm støtte og hjælp i min selvudviklingsproces.

Jens Enemark skaber en tryg ramme omkring al sin undervisning og sin terapi. Jens har en enorm kapacitet til at inddrage sin store erfaring, viden og indre kontakt og formidler i et umiddelbart og letforståeligt sprog samt gennem direkte respons til den enkelte, så man føler sig mødt og støttet. Det samme kan siges om Ellen G. Enemark, som også underviser på dele af uddannelsen. 🙂

Siden jeg blev færdiguddannet i 2010, har jeg drevet psykoterapeutisk praksis i Aarhus. Jeg modtager fortsat løbende supervision, terapi og følger grupper på stedet, hvilket er med til at holde mit arbejdsliv vitalt og min egne proces levende.

Kombinationen af min psykoterapeutuddannelse og mit selvudviklingsarbejde ved Center for Selvudvikling har været det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv – og for andre. 🙂

Rigtig god rejse til dig, der vælger denne enestående uddannelse!

Sandra Buchhardt, færdiguddannet i 2008:

Uddannelsen er meget praktisk orienteret – så da jeg satte mig i stolen som terapeut første gang, føltes det, som om jeg havde prøvet det mange gange før. Jeg har arbejdet som psykoterapeut siden 2008 og har kunnet bruge alt det, jeg har lært, direkte i arbejdet – uden først at skulle genopfriske noget. Den viden, jeg har brug for som terapeut, sidder nemlig i mig som erfaring i kraft af den omfattende træning, jeg har fået i løbet af uddannelsen.

Uddannelsens spirituelle livsperspektiv giver bl.a. et naturligt fokus på menneskers kvaliteter. Jeg oplever, at det perspektiv udvider mine muligheder for at hjælpe andre – og det er med til at gøre arbejdet som terapeut til en daglig opløftelse. Den træning, jeg har fået, i at mærke andre menneskers kvaliteter – deres ressourcer og potentialer – er en helt konkret hjælp i terapien. Fx hvis klienter er fanget af depressivitet, angst eller skyldfølelse, kan det at hjælpe dem i kontakt med deres kvaliteter være helt afgørende i processen med at komme fri. Samtidig er det er kæmpe hjælp for mig til at holde håbet for klienten levende og mig selv vital og veloplagt i terapien.

Den grundige træning i at mærke sine egne og andres kvaliteter findes til min viden ikke på andre psykoterapeut-uddannelser, og blandt andet dét gør denne uddannelse unik. Jeg kan ikke med ord udtrykke, hvor dyrebar den træning har været og er for mig personligt og i mit arbejde som terapeut.

Terapi er, som jeg oplever det, et meget åbent felt. Der er ikke én bestemt vej at gå, men i hvert eneste øjeblik adskillige muligheder. Det er med til at gøre arbejdet som terapeut yderst interessant og spændende hver eneste dag. Det kræver også mod af mig som terapeut at turde være åben, at turde mærke: Hov, der gik jeg vist galt i byen – uden selvbebrejdelse, men blot som en anledning til at mærke efter igen: Hvilken vej skal vi så nu? At finde det mod kræver omfattende træning, så jeg som terapeut bliver tryg ved at være i det åbne felt – og den træning har jeg fået på uddannelsen og i supervision i årene efter uddannelsen.

Jeg kan kun anbefale uddannelsen til enhver, der ønsker at arbejde som psykoterapeut – evt. i kombination med andre ting. Mit arbejdsliv består eksempelvis af samtaleterapi og kraniosakral terapi (en blid form for kropsterapi), som jeg både giver hver for sig og i kombination. Ved siden af arbejdet som terapeut underviser jeg bl.a. i yogapilates.