Gennemgående temaer

 • Træne deltageren i at være i kontakt følelsesmæssigt, fysisk og energetisk med sig selv og i relationen med klienten. At kunne sætte sig i klientens sted.
 • Gradvis udvikle kontakt til medfølelse fra hjertet.
 • Arbejde med kropsterapeutiske teknikker i forhold til udvalgte emneområder.
 • Enneagrammet – et terapeutisk værktøj til spirituel forvandling.
 • Lære ”indre supervision” og at modtage kritik, råd og vejledning fra andre i ydre supervision.
 • Arbejde med kontakt til en kontinuerlig, indre energi for ikke at brænde ud i arbejdet med klienter.
 • Lære at skabe kontakt til den spirituelle dimension gennem meditation.
 • Skabe kontakt til egen kvalitetsenergi og kunne skabe kontakt til klientens.
 • Gruppesupervision.

Temaer på 1. år

 • Hvad er terapi, hvad virker i terapi, hvorfor virker det, og hvor meget kan man egentlig hjælpe?
 • Terapi – personlighedsudvikling eller sjælelig vækst mod indre heling.
 • Psykoterapeutiske retninger: fra psykoanalyse, over krop- og gestaltterapi, rebirthing, nutidig psykoterapi og transpersonlig psykoterapi med et spirituelt livsperspektiv. Endvidere gennemgang af forskning i psykoterapeutiske metoder og resultater.
 • Terapeutens egen proces og ansvar i terapien.
 • Menneskets psykologiske og energetiske opbygning, personligheden,  skyggeaspekter, jeget, energilegemer, censorstruktur samt dybereliggende kvaliteter og essens.
 • Arbejde med indre gestalter, bl.a. indre barn.
 • Arbejde med drømme i terapien – udvidet modul.

Temaer på 2. år

 • Teorier om og arbejde med skyggeaspekter.
 • Udforske kønsidentitet, kønsligt mindreværd/mereværd.
 • Polaritet/seksualitetsaspekter i terapien.
 • Familieopstilling – om dynamikken i familier.
 • Positiv/negativ symbiose.
 • At arbejde bevidst med at tage kontakt, til sig selv og til klienten.
 • Andre tilgange til terapi – kunstterapi – udvidet modul.

Temaer på 3. år

 • Projektioner i terapien.
 • Håndtering af modstand, herunder vrede, i sig selv og klienten.
 • Udforskning af egen censorstruktur og arbejde med censor.
 • At balancere terapiforløbet (støtte jeget eller give et skub).
 • Terapeutisk kommunikation, brugen af aktiv spejling i tre stadier, i terapien.
 • Udvide sansning og indføling i forhold til klienten.
 • Kropslighed i terapien, kropsterapeutiske øvelser/healing udvidet modul.

Temaer på 4. år

 • Fokus på indføling i klientens dybereliggende kvaliteter.
 • Forskellige former for brug af os selv som terapeuter, med fokus på hjertelig terapi.
 • Ydre supervision og etik i terapien, fordybelse.
 • Gennemgang af psykiske grænseområder, diagnoser og psykiatri. Herunder metodevalg i forhold til registrerede symptomer, vurdering af forløb og prognose samt områder, hvor der ikke tilrådes psykoterapi generelt eller som en del af behandlingen.
 • Praktiske forhold omkring terapien, retning i dit virke, herunder metodevalg grundlæggende og i forhold til den enkelte klient. Gennemgang af rådgiveransvar, etik og ansvar for rammen, belyst gennem erfaring med klinisk arbejde.
 • Gennemgang af god praksis ift. journalisering.
 • Spørgsmål omkring selvstændig etablering og mulig registrering (annoncering, evt. brochure/hjemmeside, skat, moms, evt. momsfritagelse, revision m.m.).
 • Brug af Enneagrammet i terapi – udvidet modul.
 • Evaluering af udgangspunktet nu, hvad skal jeg arbejde med fremover, hvad er mine kerneproblematikker, og hvad er mine styrker/kvaliteter i forhold til det terapeutiske arbejde.