Gennemgående temaer på psykoterapeut-uddannelsen

Temaer på psykoterapeut-uddannelsen, som enten er gennemgående på samtlige fagmoduler og i selvudviklingsgruppen eller så omfattende, at de strækker sig over mere end blot et par moduler:

 • at træne det at være vedholdende kontaktfuld, følelsesmæssigt, fysisk og energetisk med sig selv og i relationen med klienten, herunder at kunne sætte sig i klientens sted
 • gradvis at udvikle kontakt til empati/medfølelse og udøve hjertefuld terapi
 • at træne at skabe kontakt til egen kvalitetsenergi og til klientens
 • at lære at skabe kontakt til meditativ fordybelse og chakrasystemet
 • at kunne åbne sig for den spirituelle energi i universet
 • at arbejde med kontakt til en kontinuerlig, indre energi for ikke at brænde ud i arbejdet med klienter
 • at lære ”indre supervision” og at modtage kritik, råd og vejledning fra andre i ydre supervision
 • gruppeterapi/supervision
 • kreative teknikker til terapeutiske bevægelser gennem kunstterapi, dans, sang og bevægelse
 • kropsterapeutiske/healing teknikker i forhold til udvalgte emneområder
 • drømmearbejde i terapi som inspiration og vejledning for såvel klient som terapeut
 • enneagrammet – et terapeutisk værktøj til spirituel forvandling

4 års-temaer på psykoterapeut-uddannelsen

De sidste fire gennemgående temaer får dedikeret opmærksomhed i hvert sit tema-fagmodul, som hvert år afsluttes med. Det betyder dog ikke, at de er afgrænsede til netop dette år. Deltagerne vil således opleve drømmearbejde og arbejde med enneagrammet før uddannelsens 3. og 4. år og tilsvarende opleve, at kunstterapi og kropsterapi også bliver inddraget i sidste halvdel af uddannelsen.