Grupper ved Jens

Gl. 3-dages gruppe
Gruppen vil mødes 5 x 3 dage om året (dog 4 x 4 dage og 1 x 3 dage 2023). Denne gruppe startede i 2019 og vil fortsætte sit arbejde med terapeutisk kommunikation, med fordybelse af meditation og energiarbejde, samt udfoldelsen af det spirituelle Enneagram. Der er ikke flere ledige pladser i gruppen pt.

Læs mere…


Enneagramgruppe

Udviklingsgruppe med Enneagrammet som omdrejningspunkt. En vej til dyb forståelse og mulig forvandling af din personlighed og integration af dine kvaliteter. Gruppen starter et nyt forløb i maj 2023.

Læs mere


Aftengruppe

Aftenerne er centreret om opbygningen af den meditative kontakt, styrkelse af vore givende kvaliteter og ressourcerne i chakrasystemet. Du tilmelder dig gruppen for et halvt år af gangen. Den er for nuværende og tidligere deltagere, på tværs af faste grupper ved Jens, samt andre med relevant erfaring fra arbejdet med meditation og chakrasystemet. Gruppen mødes på månedlige onsdage fra kl. 17 – 20.30.

Læs mere


Intensiv 7-dages gruppe
Gruppen er for deltagere der har mange års erfaring med det helende indre arbejde, der er et par enkelte ledige pladser for nye deltagere med relevant baggrund.
Læs mere…


Supervisionsgruppe
Gruppen er for det sidst uddannede psykoterapeuthold 4, fra Center for Selvudvikling.
Læs mere…


Sommergruppe Århus
Gruppen er for deltagere på tværs af grupperne hos Jens og Ellen, samt for tidligere deltagere i grupper. Gruppens arbejde vil være tilpasset deltagerne. arbejdet vil på samme tid virke ind i ro og vitalitet og styrke fordybelse hos den enkelte deltager. Gruppen mødes 21-25/6-23. Læs mere…


Ny 3-dages gruppe

Ny udviklingsgruppe der starter som en aftengruppe med månedlige mødedage og overgår til at være en 3 dages gruppe, når der er parathed til det. Arbejdet vil være introducerende til meditativ fordybelse, kontakt til energistrømme og chakras, integration af kontakt til kroppen, en dyb forståelse og integration af Enneagrammets visdom, samt åbning mod den spirituelle energi i universet. Deltagelse i gruppen kræver ingen forudsætninger, andet en ønsket om lære sig selv og virkeligheden dybt at kende.

Læs mere…

5-dages gruppe
Gruppen er for deltagere med en del års erfaring med det helende indre arbejde. Der er er et par ledige pladser i gruppen for nye deltagere med relevant baggrund. Læs mere…

Internatgruppe i Spanien
Internatgruppe i Spanien
Gruppen er for deltagere i grupper hos Center for Selvudvikling. Både Ellen og Jens vil være undervisere på gruppen. Denne gruppe afholdes ikke i 2023.
Læs mere…


Terapi ved Jens

Læs mere…


Psykoterapeut-uddannelse

Læs mere…


4-5 dages gruppe
Gruppen startede sit arbejde i september 2016 og der er pt 1 ledig plads i gruppen for en deltager med relevant baggrund. Arbejdet vil være fordybende ift. det helende indre arbejde. Gruppen mødes to x fire dage og en x fem dage om året (evt. som internat).
Læs mere…