Gl. 3-dagesgruppe

Denne gruppe startede i foråret 2019. Gruppen vil mødes 5 x 3 dage om året (dog 1 x 4 dage og 4 x 3 dage i  2024). Der er et par ledige pladser i gruppen.

Gruppen er stadig åben for eventuelle interesserede der ønsker en ramme for deres proces i livet og som ønsker at stifte bekendtskab med eller udvide kontakten til meditation og arbejdet med indre heling.

Hvis du tidligere har gået individuelt i terapi, lavet yoga, og/eller har erfaringer med meditativt arbejde , fx. fra aften- eller weekendgrupper her på stedet, vil det være ideelt at fordybe arbejdet videre i en 3-dagesgruppe som denne. Du kan fint være med i gruppen, selvom du er forhindret enkelte mødegange, men det styrker arbejdet for både den enkelte og gruppen ved stabil deltagelse. Der er løbende optag i gruppen, så længe der er plads, gruppen har maks. 10 deltagere.

Datoer efterår 2024: 13-15/9, 8-10/11.

Mødetider: Fredage kl. 9- ca. 17, lørdage fra kl. 9 – ca. 18,søndage kl. 9 – ca. 16.
Pris: 1800 kr. for tre dage.

Arbejdet i gruppen

Dagen starter med respons på drømme og/eller ca. en times yoga/bevægelse, der udføres i et roligt tempo med vægt på det at være til stede i kroppen. Denne kropslige bearbejdelse støtter en følt afspænding af kroppen, hvilket gradvis baner vej for at falde ind i meditation. Vi arbejder med at skabe kontakt til energi i kroppen, specielt centrale energiområder i kroppen, kaldet chakras. Endvidere arbejder vi bl.a. med at integrere en kontakt til den spirituelle dimension gennem meditation .

Arbejdet vil støtte heling af indre spaltninger og har vægt på at integrere følelse i kontakt og udtryk. Terapeutisk kommunikation og Enneagrammet vil indgå i undervisningen. Enneagrammet er et dybtgående spirituelt udviklingsredskab, der kan give kontakt med såvel personlighedens overlevelsesbetonede strategier, som kontakt med aspekter vores essentielle natur.

I gruppen søges skabt en atmosfære af tillid, kontakt og nænsomhed, der kan understøtte en oprigtig indre udforskning. Arbejdet er individuelt og responsen fortrinsvis mellem den enkelte deltager og underviseren. Det er altså ikke et gruppeterapeutisk forløb, hvor alle konfronteres med alle, men snarere et forløb hvor den enkeltes proces finder støtte og hjælp i de andre gruppedeltageres forsøg på at arbejde i samme retning.

Praktisk/betaling/tilmelding/afbud

Du kan betale kontant, evt. gennem Erhvervs Mobilepay  på gruppens første dag, eller via netbank, gerne to hverdage før gruppen mødes, til Jyske Bank, reg. nr. 5072, kontonr. 0001220395, med angivelse af navn, gruppe samt dato.

Når du er tilmeldt gruppen, regnes du for deltager på de aftalte datoer. Du skal altså ikke tilmelde dig til hvert enkelt gruppe. Du har til enhver tid mulighed for at stoppe i gruppen, du er ikke bundet til betaling af mere end hver enkelt mødegang. Hvis du er forhindret en mødegang, bedes du melde afbud senest 14 dage før gruppens start, af hensyn til planlægningen af gruppen. Ved senere afbud betales 500 kr. for denne gruppe.

Ved sygdom eller andet fravær under en gruppe betales for fuld gruppedeltagelse, med mindre andet aftales.

Medbring inde sko, skriveredskaber, notesbog. Medbring også tøj du kan bevæge dig i til hver dag.

Der er køkken, køleskab og spiseplads i lokalerne. Medbring selv evt. mad til gruppedagene, ellers er der fine indkøbsmuligheder i kvarteret. Der vil være indkøbt lidt bagerbrød til om formiddagen, Der er gratis the, kaffe, samt havremælk og der kan også købes Nespressokaffe til rimelige priser.