Enneagramgruppe

Denne udviklingsgruppe er for alle der er interesseret i at blive klogere på Enneagrammet og sig selv igennem arbejdet med det. Du kan løbende blive optaget i denne gruppe, arbejde med enkelte punkter eller følge gruppen som helhed. Tag kontakt hvis du er interesseret, så ser vi på dine behov og muligheder  i forhold til gruppen.

Enneagrammet er et dybtgående redskab til forståelse og forvandling af vores personlighedsstruktur ind i dybereliggende hjertekvaliteter. I arbejdet bliver det tydeligt hvordan mennesket søger at finde balance og overleve bedst muligt, gennem adfærd, hvor man bruger sin personlighed og identificeres med denne. Når de essentielle kvaliteter mærkes bag personligheden, bliver det mere virkeligt, hvordan vi som mennesker kan gå fra at overleve gennem personligheden, til i højere grad at leve og være, gennem accept af vores hjertelige kvaliteter.

Enneagrammet indeholder 9 punkter, hver gang der er en tre-dagesgruppe, belyser vi i dybden et punkt, mærker energien i punktet, gradvis dynamikken imellem punkterne mod samlet helhedsforståelse.

Gruppen vil mødes som en tre-dagesgruppe en gang hvert halve år .

Opfølgningsdag på pkt. 8 gammel gruppe ml. fre. 16/12 kl. 15-21. Pris 500 kr.

Ny Enneagramgruppe etableres fra forår 2023. 

Mødedatoer: 5-7/5 – pkt. 9 og 27-29/10 – pkt. 6.

Mødetider: Fredag kl. 15- ca. 20, lørdag kl. 9 – ca. 17, søndag kl. 9.30 – ca. 15. Pris: 2000 kr.

Betaling:Du kan betale kontant første på gruppens første dag, evt. på Erhvervs Mobilepay 65698 eller via netbank senest to hverdage før gruppen mødes, til Jyske Bank reg. nr. 5072 kontonr. 0001220395, med angivelse af navn, gruppe samt dato. Hvis du er tilmeldt gruppen fast, bedes du melde evt. afbud senest 14 dage før gruppen mødes i 3-dagesgrupperne. Ved evt. senere afbud betales 600 kr.

Jeg har fulgt en enneagramgruppe ved Jens Enemark over 6 år. Det var utrolig lærerigt, inspirerende og underholdende (!).
Jens perspektiv på livsprocessen er uvurderligt. Han har stor indsigt og medfølelse i forhold til det at være menneske (de vanskeligheder og muligheder, der er for vækst) og er en virkelig god formidler. Han har en fantastisk evne til at “impersonificere” de forskellige punkter i enneagrammet, så man både græmmer sig, griner, berøres og genkender sig selv og andre med medfølelse.
Det har været meget givende at gå så dybt i de forskellige punkter, både med meditation, samtaleøvelser og via oplæg ved Jens. At ikke bare få et hurtigt overblik, men en dybere forståelse “på egen krop” af alle punkterne. Både for min egen proces og for mit arbejde med klienter har det haft betydning og jeg har det stadig med mig og bruger det i dag, 5 år efter vi sluttede.