Drømmeforståelse (også online)

Fra mit perspektiv er der ikke kun én håndfast tolkning på en drøm; den indeholder ofte flere lag. Fra drømmene kan vi få præcis og dyb vejledning fra vores underbevidsthed. I denne vejledning kan nogle af personlighedsstrukturens begrænsninger afsløre sig, men også uerkendte potentialer kan åbenbare sig. Igennem dette arbejde kan vi støtte en mere oprigtig kontakt med os selv. Som Jung engang udtrykte det:  “Drømmene er kongevejen til Selvet”.

Gennem samtale, analyse og symbolforståelse er det muligt at finde ind til drømmens budskab. I samarbejde finder vi frem til, hvordan drømmen viser forskellige aspekter af psyken og spejler dit liv her og nu – aspekter som er klar til at blive forståede og integrerede i vores vågne jeg, så vi derved bliver mere hele.

Det er også muligt at deltage i en drømmegruppe, som du kan læse mere om under Grupper.