Afspændingsbehandling/kropsterapi

De spændinger og underspændinger, vi har i kroppen, kan være af forskellig karakter. Fx kan stillesiddende eller monotont arbejde, manglende motion eller for store, fysiske belastninger give både spændinger og underspændinger i musklerne. Der kan også ligge gamle spændinger tilbage fra barndommen, hvor psykiske spændinger har udviklet et kropsligt muskelpanser, eller hvor underspændinger har skabt en form for fravær og ubevidsthed, som skal beskytte os mod at mærke fx gammel smerte, skamfyldte følelser eller forbudt kraft og glæde.

Ved en indfølende og kommunikerende berøring er det muligt, at muskelpanseret begynder at give efter, eller underspændte muskler søger ind i en mere vågen og kontaktfuld tonus. Bagved modstanden ligger oftest en længsel efter at give slip og vågne op, mærke livet og tillade følsomheden og glæden at strømme igennem.

Hele kroppen behandles på en måde, hvor musklernes elasticitet vækkes. Dette skaber energi i kroppen og vil for de fleste føles behageligt og livgivende. At lære at lytte til kroppens behov og dens individuelle rytme, kan være kilde til vejledning og blive en støtte i en udviklingsproces.

En afspændingsbehandling foregår på en briks eller en stor madras på gulvet. Det er en fordel, hvis du har løstsiddende tøj på.