Pris og tilmelding

Den samlede pris for uddannelsesmodulerne og egen terapi er 110.400 kr. Beløbet betales med 2.300 kr. ad gangen hver den 1. i måneden gennem de 4 år, første gang d. 1/8 – 2018. Dette beløb inkluderer de 6 årlige kursusmoduler og en månedlig (obligatorisk) terapisession.

Herudover skal påregnes udgifter til deltagelse i selvudviklingsgruppe hos Center for Selvudvikling (ca. 8.400 kr. pr. år) og udgifter til faglitteratur (ca. 5-800 kr. pr. år). Derudover er der mulighed for at deltage i et 1-dagskursus i klinikvejledning til ca. 1500 kr. Den afsluttende eksamen med censor udefra koster 2.000 kr.

Forudbetalingen for uddannelsen er på 9.200 kr., som skal betales senest 1/5- 2018, hvilket også er seneste dato for endelig tilmelding. Forudbetalingen udgør betalingen for de fire sidste måneder af overbygningsdelens 4. år.

Hvis deltageren ønsker at holde pause eller stoppe efter 2. år, kan forudbetalingen bruges til at betale de sidste 4 måneder af 2. år. Ved stop undervejs på uddannelsen tilbagebetales forudbetalingen ikke.
Der kan eventuelt aftales individuelle betalingsformer.

Certifikatet som uddannet psykoterapeut kan kun erhverves ved at deltage i og endeligt bestå forløbet på alle fire år. Det er muligt at holde pause efter de to første år og herefter fortsætte, når/hvis et senere uddannelseshold starter op.

Tilmelding foregår efter en individuel samtale med underviseren. Her ser vi på motivation, forudsætninger, erhvervsmuligheder, økonomi m.m. Denne samtale er gratis.