Pris og tilmelding

Den samlede pris for uddannelsen for holdstart januar 2021, er 172.800 kr. Beløbet kan betales 43.200 kr. årligt eller 3600 kr. ad gangen hver den 1. i måneden gennem de 4 år, første gang d. 1/1 – 2021. Dette beløb inkluderer de 6 årlige uddannelsesmoduler (24 undervisningsdage) og en månedlig terapisession ved Jens eller Ellen G. Enemark, deltagelse i selvudviklingsgruppe hos Jens Enemark, 4 årlige moduler (14 dage), deltagelse i 1/2 års drømmegruppe på 2.år (6 mødegange) hos Ellen G. Enemark, samt kost/logi under internat på hvert års sidste uddannelsesmodul (4 dage).

Herudover skal påregnes udgifter til faglitteratur (ca. 1000 kr. pr. år). Derudover er der mulighed for at deltage i et 1-dagskursus i klinikvejledning til ca. 1500 kr. på 4. år. Hvis det ønskes kan uddannelsen afsluttes med eksamen, med censor udefra, denne koster 2.000 kr.

Forudbetalingen for uddannelsen er på 10.800 kr., som skal betales senest 1/11-2020, hvilket også er seneste dato for endelig tilmelding. Forudbetalingen udgør betalingen for de tre sidste måneder af overbygningsdelens 4. år.

Hvis deltageren ønsker at holde pause eller stoppe efter 2. år, kan forudbetalingen bruges til at betale de sidste 4 måneder af 2. år. Ved stop undervejs på uddannelsen tilbagebetales forudbetalingen ikke.
Der kan eventuelt aftales individuelle betalingsformer.

Certifikatet som uddannet psykoterapeut kan kun erhverves ved at deltage i og endeligt bestå forløbet på alle fire år, gennem de årlige evalueringer i slutningen af hvert år.

Tilmelding foregår efter en individuel samtale med hovedunderviser Jens Enemark. Her ser vi på motivation, forudsætninger, erhvervsmuligheder, økonomi m.m. Denne samtale er gratis.