Uddannelsens indhold

Temaer:
På de 8 moduler skal vi arbejde med grundlæggende, psykologiske temaer som:
Jeget, den indre kerne/den oprindelige natur
Kaos, rytme, symbolsprog og naturalisme.
Barndommen/det indre barn
Mor og far/de internaliserede forældre
Det indre parforhold
Skyggesider/lyse og mørke sider
Skam og eventyr/myter

Teori og metode:
Der vil indgå billedanalyse, farveforståelse, symbolforståelse, bagsidetegning, mandalaer, de fire grundlæggende udviklingstrin i barnets tegne-/maleudvikling, kaos, rytme, symbolsprog og naturalisme. Vi skal se på etik og praksis omkring kunstterapi og billedgennemgang/-analyse.

Der vil i forløbet være en vekslen mellem egenproces/kreative processer, evaluering, teori og metode.

Medier: 
Undervejs kommer vi til at afprøve forskellige materialer og teknikker som akryl på papir, akvarel, indisk blæk, collage, ler, modellervoks og musik.

Meditation, dansemeditation og drømmearbejde vil indgå som en del af undervisningen.

Praktik:
Deltageren skal ideelt set have 4 klienter i et “kanin”-forløb med 5-10 mødegange. Der vil være supervision undervejs.

Deltageren skal tilrettelægge og undervise uddannelsesgruppen ud fra et selvvalgt tema, der forløber over 4-5 timer. Som en del af dette er der en skriftlig opgave.

Individuel forløb:
Se under “Varighed og opbygning”, hvor dette er beskrevet.