Uddannelsens formål
Uddannelsen i kunstterapi har til formål at give folk, der i forvejen har en psykologuddannelse, terapeutuddannelse eller anden relevant baggrund, mulighed for at få det kunstterapeutiske værktøj i hænde som et supplement i terapeutiske forløb, det være sig individuelle såvel som gruppeforløb.

Med uddannelsen er det mit ønske at skabe et sted, hvor man kan øve sig, et sted at gøre erfaringer med kunstterapien, både i forhold til én selv og i forhold til andre. De erfaringer, vi gør, og processer, vi gennemlever, er det, som skal have vægt og give autoritet, og må være det fundamentskabende i forhold til at give arbejdet videre til klienter og kursister. Det er derfor en praktisk betonet uddannelse, hvor der også vil være kreative hjemmeopgaver undervejs.