Hvem kan søge uddannelsen?

Du kan søge kunstterapi-uddannelsen, hvis du i forvejen har en terapeut-, psykolog-, kunsthåndværker- lærer- pædagog- eller anden relevant grunduddannelse over min. tre år. Der kan evt. dispenseres fra dette i kraft af anden relevant erfaring og motivation.

Jeg anbefaler at man har deltaget på et af mine kurser eller gruppeforløb. Man kan fx, følge et 1/2 års forløb, dag og aftengrupper i kunstterapi, her mødes man 1 gang om måneden på mandage, eller der er tredagskurserne: “Mor og mig i Collage” og
“Fordybelse og Fordøjelse” .