Hvem kan søge uddannelsen?

Du kan søge kunstterapi-uddannelsen, hvis du i forvejen har en terapeut-, psykolog-, kunsthåndværker- eller anden relevant grunduddannelse over min. tre år. Der kan evt. dispenseres fra dette i kraft af anden relevant erfaring og motivation.

For at kunne søge uddannelsen, skal du have deltaget i et af følgende kurser tidligere i 2019.

“Mor og mig i Collage” (fredag-søndag i marts 2019).

“Fordybelse og Fordøjelse” (2.-4.  august 2019).

“Fordybelse i juleevangeliet” (13.-15. december 2019).

Kurserne kan erstattes af et 1/2 års forløb i en af kunstterapi-grupperne, hvor man mødes en formiddag eller aften en gang om måneden.

Hvis du ikke har nået at tage begge kurser eller være med i et 1/2 års forløb, inden uddannelsen starter, kan du eventuelt tage et af kurserne efter uddannelsen. Dette er en forudsætning for at kunne modtage et diplom for gennemført uddannelse.